Mẫu hợp đồng thuê thám tử chuẩn

5/5 - (2 bình chọn)

Tại văn phòng thám tử Nhân Duyên, sau khi các bên đạt được thỏa thuận về việc thuê người điều tra trinh sát sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. Đây là một loại tài liệu quan trọng mà khách hàng nên quan tâm tìm hiểu kỹ để đảm bảo quyền lợi cho mình. Vậy mẫu hợp đồng thám tử có những nội dung gì? Có đúng với quy định pháp luật hay không? Cùng tìm hiểu ngay bên dưới bài viết nhé!

1. Hợp đồng thám tử là gì?

Hợp đồng thám tử

Hợp đồng thám tử là văn bản tài liệu thể hiện sự thỏa thuận hợp tác giữa khách hàng và bên đối tác cung cấp dịch vụ.

Nội dung hợp đồng thuê thám tử thường bao gồm các nội dung như: Cam kết của công ty thám tử; Các thông tin sẽ cung cấp; Thời gian thực hiện hợp đồng; Chi phí hợp đồng…

Hợp đồng sẽ là căn cứ pháp lý đáng tin cậy để khách hàng an tâm sử dụng dịch vụ. Khi ký kết thành công, văn bản này có vai trò quan trọng trong quá trình hợp tác, là cơ sở để khách hàng nghiệm thu đánh giá hiệu quả làm việc, đồng thời sẽ sử dụng để xử lý công khai minh bạch trong trường hợp xảy ra tranh chấp, xung đột giữa các bên.

Hiện nay, thám tử tư vẫn là một ngành dịch vụ còn non trẻ tại thị trường Việt Nam. Vì vậy, quy trình làm việc của các đơn vị thám tử tư vẫn chưa được thống nhất và chuẩn hóa. Nhiều đơn vị cung cấp người điều tra không thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng mà chỉ hợp tác thông qua trao đổi tin nhắn, cuộc gọi. Do đó, khách hàng vẫn nên lựa chọn các văn phòng/ công ty thám tử uy tín, thực hiện ký kết hợp đồng minh bạch để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

2. Mẫu hợp đồng thám tử chính thức tại Nhân Duyên

Văn phòng thám tử Nhân Duyên là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp, uy tín và minh bạch nhiều năm trong lĩnh vực điều tra trinh thám. Chúng tôi có quy trình làm việc công khai rõ ràng, ký kết hợp đồng đầy đủ với khách hàng khi thuê dịch vụ.

Mẫu hợp đồng thám tử tại Nhân Duyên cam kết có nội dung rõ ràng, mạch lạc và chi tiết cụ thể. Vì vậy, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm khi hợp tác cùng với chúng tôi.

Mẫu hợp đồng thám tử cập nhật mới nhất tại văn phòng thám tử Nhân Duyên như sau:

 VĂN PHÒNG CUNG CẤP                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÔNG TIN NHÂN DUYÊN                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————
Số 58… /HĐ
                                                                                                             Hà Nội, ngày…..tháng …năm 2024

 

HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN TÌM KIẾM VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

(V/v: Thông tin dân sự)

 – Căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2015 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2015.

– Căn cứ vào quy định khác có liên quan.

– Căn cứ vào chức năng hoạt động và nhu cầu các bên.

BÊN A: KHÁCH HÀNG (BÊN THUÊ DỊCH VỤ)

Đại diện: Ông/ Bà: …………………………………………………………………….

Số CMTND: ………………………….. Cấp ngày: ……………………………………

Số giấy tờ khác: …………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại: …………………….

BÊN B: VĂN PHÒNG CUNG CẤP THÔNG TIN NHÂN DUYÊN (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ)

Đại diện: NGUYỄN VIỆT ANH                Chức vụ: Phó Giám Đốc

Văn phòng đại diện1:81 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng đại diện2: 31 Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Văn phòng đại diện3: 135A Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, HCM

SĐT: 0787.931.999

Hai bên đã thỏa thuận và đồng ý ký hợp đồng với nội dung sau:

I. NỘI DUNG:

1. Đây là bản hợp đồng được hai bên tuyệt đối giữ bí mật.

2. Bên B chỉ thực hiện hợp đồng khi bên A tuyệt đối giữ bí mật.

3. Bên A nhờ bên B với nội dung công việc:

  • …………………………………………………………………………….
  • ………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………..

4. Bên B chỉ thu thập, tìm kiếm và cung cấp cho bên A những thông tin, chứng cứ, tài liệu dân sự có liên quan giới hạn trong phạm vi pháp luật cho phép và quy định.

5. Thông tin bên B cung cấp cho bên A sau khi thu thập được là thông tin trung thực, chính xác, khách quan, bí mật.

II.  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC BÊN:

1. Nghĩa vụ và quyền lợi của bên A:

1.1. Nghĩa vụ của bên A:

a. Bên A cam kết sử dụng dịch vụ vào mục đích tốt cho người thân mà mình quan tâm chia sẻ hoặc chỉ là để xác minh một sự việc nào đó cho rõ ràng giải tỏa tâm lý. Không sử dụng những thông tin tài liệu thu thập được để làm điều sai trái với pháp luật và đạo đức con người.

b. Bên A có trách nhiệm cung cấp cho bên B những thông tin hoặc tài liệu có liên quan kịp thời.

c. Bên A tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và bên B về nội dung thông tin và những hành vi sai trái nếu gây

d. Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và kịp thời tiền dịch vụ cho bên B theo đúng thỏa thuận.

e. Tuyệt đối giữ bí mật nội dung thông tin mà bên B cung cấp, đồng thời phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu thu thập được khi sử dụng nó.

f. Liên lạc thường xuyên với bên B trong quá trình công việc.

g. Bên A không được tự ý thay đổi điều chỉnh lại hợp đồng nếu không được sự chấp thuận của bên B, kể từ khi hợp đồng có hiệu lực mà bên A tự chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bên A vẫn phải có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ phí cho bên B theo thỏa thuận ban đầu.

1.2. Quyền lợi của bên A:

a. Bên A có quyền giữ kín bí mật của bản hợp đồng này và các thông tin, tài liệu đã thu thập đươc, các thông tin chứng cứ có liên quan khác.

b. Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận hợp đồng.

c. Có quyền nhận thông tin từ người đại diện của bên

d. Yêu cầu người đại diện bên B cung cấp thông tin, tài liệu chính xác, trung thực, khách

2.  Nghĩa vụ và quyền lợi của bên B:

2.1. Nghĩa vụ của bên B:

a. Có nghĩa vụ giữ bí mật và thực hiện theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng này.

b. Có nghĩa vụ bảo đảm về nhân lực, nghiệp vụ cho công việc giữa 2 bên.

c. Không được giao cho tổ chức khác thực hiện công việc thay nếu không có sự đồng ý của bên

d. Cung cấp tất cả những thông tin thu thập được và bản kết luận lời phân tích của người có nghiệp vụ.

e. Nghĩa vụ của bên B chỉ là thu thập và cung cấp cho bên A những thông tin, tài liệu chứng cứ trong phạm vi pháp luật cho phép và bảo vệ.

f. Giữ bí mật các thông tin, tài liệu không chia sẻ với cá nhân hoặc tổ chức thứ 3 nào biết mà không được sự đồng ý từ bên A.

g. Trong quá trình công việc do yếu tố khách quan dẫn đến công việc bị tạm ngừng thì bên B phải có nghĩa vụ thông báo cho bên A biết.

2.2. Quyền lợi của bên B:

a. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan về công việc kịp thời và trung thực.

b. Yêu cầu bên A thanh toán đủ phí đầy đủ, đúng hạn và tuân thủ đúng thỏa thuận đã quy định khác kể cả thỏa thuận miệng trong quá trình làm việc.

c. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo hoặc thông báo cho bên A biết khi bên A không tuân thủ theo đúng thỏa thuận, không tôn trọng ý kiến của bên B, xúc phạm bên B khi phát hiện thấy không có lợi cho cả hai bên, trái pháp luật, đạo đức.

III.  ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN:

Đơn giá dịch vụ:

a. Đơn giá dịch vụ xác minh, giám sát theo thỏa thuận hai bên.

Phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý trả cho bên B số tiền thù lao là

Tổng giá trị hợp đồng: …………………………………..

Bằng chữ: ……………………………………………….

Bên A đặt trước lần 1: ……………………………………….

Bằng chữ: ………………………………………………..

Đây là tiền đặt cọc để tiến hành công việc. Sau khi hết tiền đặt cọc, bên A có trách nhiệm   phải thanh toán nốt cho bên B để hoàn thành nốt công việc .

b. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản kế toán:

Số tài khoản: 4530183869999  Chủ TK: Nguyễn Việt Anh. Ngân hàng quân đội (MB bank)

Thời gian phát sinh: Ngoài thời gian thống nhất trên nếu có phát sinh thêm thì hai bên bàn bạc thống nhất và tính theo thực tế.

IV.  THANH LÝ HỢP ĐỒNG:

Thanh lý hợp đồng được mặc nhiên khi hợp đồng kết thúc trước thời hạn hợp đồng.

Thanh lý hợp đồng khi công việc hoàn thành.

V.  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi hai bên không có sự liên đới nào khác và được hai bên giữ bí mật tuyệt đối.

Hợp đồng này được lập thành hai bản (02) bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ một bản

(01) có giá trị như nhau. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên nếu có gì chưa rõ thì cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

Trường hợp khi hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng mà bên A vẫn có nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp theo thì không phải ký lại và hợp đồng đó đương nhiên sẽ có hiệu lực tiếp theo cho đến khi hai bên thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, họ tên)                                                                             (Ký, họ tên)

                                                                                           NGUYỄN VIỆT ANH

3. Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng thám tử mà khách hàng cần nắm rõ

Hợp đồng thám tử - Nhân Duyên

  • Khách hàng cần đọc chi tiết hợp đồng, yêu cầu giải đáp khi có thắc mắc về thông tin bên trong hợp đồng trước khi đặt bút ký kết.
  • Tài liệu hợp đồng sẽ được chia thành 2 bản để các bên nắm giữ. Khách hàng cần giữ gìn bảo quản tài liệu này cẩn thận để thực hiện giám sát, so sánh đối chiếu, nghiệm thu kết quả. Tránh làm thất lạc, mất mát ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.
  • Khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt và thanh lý sớm hợp đồng nếu phát hiện đối tác có dấu hiệu vi phạm hợp đồng, làm việc thiếu chuyên nghiệp và hiệu quả như cam kết.
  • Hợp đồng thuê thám tử sẽ hết hiệu lực kể từ sau 7 ngày bên thám tử cung cấp kết quả và khách hàng không có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại gì thêm.

Trên đây là một số thông tin về hợp đồng thám tử tại Thám tử Nhân Duyên. Nếu bạn còn bất kỳ vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay với đội thám tử để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ sớm nhất nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *